Necesitamos personas  para nuestros proyectos de intervención social. 

 

Profesionales 

Educadores sociales. Educadoras sociales.

Psicólogos-as.

Pertsonak behar ditugu gure esku-hartze sozialeko proiektuetarako. 

 

Profesionalak
Gizarte-hezitzaileak.
Psikologoak.

 

 
 

Educadores sociales, Educadoras sociales.
Acreditar experiencia y formación en programas de protección a la infancia. Al menos, dos años de experiencia.  
Acreditación EGA o equivalente indispensable.

Psicólogos, Psicólogas 
Experiencia profesional en programas de protección infantil / familiar. Conocimiento y uso de la herramienta Balora.  
Acreditación EGA o C1 

Gizarte-hezitzaileak. Haurrak babesteko programetan esperientzia eta prestakuntza egiaztatzea. Gutxienez, bi urteko esperientzia.
EGA edo C1 egiaztatzea

Psikologoak.
Lanbide-esperientzia haurrak/familiak babesteko programetan. Balora tresnaren ezagutza eta erabilera.
EGA edo C1 egiaztatzea

 
Shares